Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Taksa notarialna Podatki Opłaty sądowe

ul. Dąbrówki 15/1 – parter, 40-081 Katowice, tel. (0-32) 206 84 23, tel. (0-32) 252 90 77, tel. kom. 662 253 886